Medlems- & Handelsbetingelser

1. MEDLEMSKABET
Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet og VICI Inc. ApS, cvr.nr. 39819988, eller de dertil knyttede selskaber (herefter ”VICI Gym”). Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bank, kontonummer mv., skal øjeblikkeligt meddeles til VICI Gym på info@vicigym.dk eller selv rettes igennem medlemsadgangen i foreninglet.

Medlemskabet giver adgang til at træne, som er tilknyttet det pågældende medlemskab. Medlemskabet giver adgang til at træne i de tidszoner, som er tilknyttet det pågældende medlemskab. Alle medlemskaber er løbende medlemskaber og dermed bundet af opsigelsesfristen i punkt 10.

1.1 CENTERETS ADGANG
Du skal altid benytte medlemskort (fysisk) for at få adgang til centret ved tilmelding af et abonnement vi har.

Mister du kortet og skal have et nyt koster det 100,-kr at få et nyt.

Medlemskabet og Medlemskortet er personligt og må ikke benyttes af andre end medlemmet. Misbrug er en overtrædelse af disse regler. Kun medlemmer har adgang til træningsarealerne, og det er ikke tilladt at lukke andre ind i centret.

Adgang til centeret for ikke-medlemmer kan kun ske med tilladelse fra centerets personale f.eks. i forbindelse med åbent hus og andre events.

1.2 DØRSYSTEM
Hos VICI har vi installeret et automatisk dørsystem, som giver mulighed for at åbne indgangsdøre uden for bemandingstid ved hjælp af medlemskortet.

Det er kun tilladt at gå ind i centeret, efter kortlæseren har godkendt medlemskortet.

Det er ikke tilladt at lukke andre ind i centeret. Lukker man trods disse personer ind i centeret, hæfter man personligt for dem og overtræder disse regler.

Overnatning er ikke tilladt i vores centre.

Overtrædelse af punkt 1- 1.2 vil medføre i gebyr bøde på 500.-

1.3 HOLDTRÆNING - REGLER OG TILMELDING
Vores hold tilmeldingssystem er i samarbejde med app'en ''ForeningLet'', som du kan downloade på appstore på både android og IOS.

Du vil ved din medlem indmeldelse få et medlemsnummer & adgangskode tilsendt over e-mail som du skal bruge for at tilmelde dig hold-træning, som skal ske gennem appen.

Sådan fungerer tilmelding på hold-træning.
Vores hold tilmeldingssystem er i samarbejde med app'en ''ForeningLet'', som du kan downloade på appstore på både android og IOS. Du vil ved din medlem indmeldelse få et medlemsnummer & adgangskode tilsendt over e-mail som du skal bruge for at tilmelde dig hold-træning, som skal ske gennem appen.

Eftermiddag/Aftenhold Tilmeldingsfrist
Du kan tilmelde dig på et hold helt op til holdets start.

Aflyst hold: 1 Time før Holdets start vil holdene på dagen blive aflyst & slettet, hvis holdet kun har 1 tilmeldt. Du vil få en mail-notifikations hvis holdet bliver aflyst. Dvs. at der SKAL være minimum 2 tilmeldte for at holdet bliver afholdt.
Derfor er det vigtigt at få tilmeldt holdet som man ønsker at komme til i god tid.

Morgenhold Tilmeldingsfrist
Du kan tilmelde dig på morgenhold helt op til holdets start.

Aflyst hold: Kl 20.00 dagen før holdets start blive aflyst & slettet, hvis holdet kun har 1 tilmeldt. Du vil få en mail-notifikations hvis holdet bliver aflyst. Dvs. at der SKAL være minimum 2 tilmeldte for at holdet bliver afholdt.
Derfor er det vigtigt at få tilmeldt holdet som man ønsker at komme til i god tid.
Alle medlemmer med abonnementet ’’Hold’’ eller ’’Premium’’ og ikke har tilmeldt et hold, har stadig muligheden for at deltage på holdet så længe holdet ikke er fyldt, og medlemmet kommer til tiden. Ellers er det først til mølle-princippet.
Dem som har tilmeldt sig på holdet har reserveret deres plads.

Afmeldingsfrist
Alt afmelding af tilmeldte hold skal ske op til 1 time før holdstart. Dukker medlemmet af det tilmeldte hold ikke op, vil der automatisk blive lagt et udeblivelsesgebyr på 25 DKK. (Bliver trukket sammen med medlemskabsstrækket)
Ved morgenhold skal afmelding ske kl. 20.00 dagen før holdets start.

Check-in
Det er medlemmets eget ansvar at få husket at checke ind før holdets start. Glemmer medlemmet at checke-in vil det blive talt som udeblivelsesgebyr på 25 DKK.
Check-in funktionen med medlemskortet åbner 2,5 time før holdets start og lukker 10 min efter holdets start.
Efter de 10 min vil dørene blive lukket.
Oplever du problemer med Tilmelding/Afmelding, kontakt os venligst over telefon eller e-mail info@vicigym.dk.

2. REKLAME/MARKEDSFØRING
VICI forbeholder sig retten til at behandle medlemmets oplysninger i egne statistikker, som har til formål at forbedre ydelsens kvalitet, samt at anvende oplysninger til reference i salgs- og markedsføringsøjemed.

Medlemmer accepterer derved at, kunne blive brugt i forbindelse med billede- og videomateriale, som har til formål at markedsføre VICI.

Som medlem er man ansvarlig for behandling af VICI brandet, og dermed forventes at markedsføring sker med henblik på ansvar.

Dette betyder at det er acceptabelt at bruge VICI i personlig markedsføring, så længe det ikke er skadeligt for brandet.

Det er ikke tilladt at benytte VICI inc.’s lokaler til optagelse af film (levende billeder) og/eller fotos med henblik på kommercielt brug fra andre brands end VICI Inc., uden en forudgående skriftlig aftale med VICI.

3. ÆNDRINGER
VICI forbeholder sig ret til at foretage ændringer i udbud/tilbud, åbningstider og i betingelserne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft 2 uger efter, at de har været annonceret på VICI’s hjemmeside www.vicigym.dk.

4. VARIGHED
Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til punkt 10.

5. FORENINGLET
Som medlem af VICI vil du få adgang til foreninglet (https://teamvici.foreninglet.dk/memberportal/login ), herigennem vil du kunne opdatere betalingskort, tilmelde dig hold og meget mere. Der er tilknyttet en App som kan hentes i App store "Foreninglet".

6. BETALING
Betaling for bestilling sker så snart medlemskabet påbegyndes. Så snart medlemskabet påbegyndes, dvs ved indmeldelse, får medlemsnr & adgangskode. medlemmet har booket hold, modtaget medlemskort, deltaget på hold eller trænet, kan bestilling ikke fortrydes. De oplysninger, du indtaster ved brug af betalingskort, sendes direkte til Nets i krypteret form, dvs. det kun er Nets, som kan læse disse oplysninger. vicigym.dk eller Foreningslet har ikke adgang til oplysningerne.

Alle priser er opgivet i DKK.

Abonnementspriserne er fra 279 DKK pr. mdr. Abonnementet bliver hævet en gang pr. mdr. Første gang betales der for ydelsen for den resterende måned. Hvorefter ydelsen påbegyndes d. 1 i en måneden og abonnementet løbende bliver trukket d. 1. i måneden.

Tilmelder du dig op til 4 dage før d. 1. i måneden, betaler du for abonnement svarende til næste måned, og har stadig lov til at træne de 4 dage.

Du kan betale via Nets (Foreninglet). Vores betalingsgateway understøtter de fleste kreditkort herunder Dankort, Visa, MasterCard, Maestro & JCB. Ved betaling med kreditkort sker selve betalingen via en sikker forbindelse (SSL) igennem Nets. Det betyder, at vicigym.dk ikke har adgang til dine kreditkortoplysninger. Der opkræves ikke kortafgift på vicigym.dk.

vicigym.dk forbeholder sig ret til løbende at ændre de gældende forretningsbetingelser. Såfremt betydelige ændringer sker, vil dette blive oplyst ved at blive sendt en mail til medlemmet. Det påhviler medlemmet at holde sig ajour herom. vicigym.dk trækker automatisk via Nets den månedlige afgift fra dit kreditkort. Efter levering kan købet ikke fortrydes.

Ved oprettelsen af et medlemskab til VICI Gym, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet er trådt i kraft. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette henvendelse til VICI Gym. Du skal som medlem bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der skulle opstå tvivl.

7. FOR SEN BETALING
Betales den løbende ydelse ved et Nets/Teller medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr på 100 kr. og der pålægges renter med 2% pr. påbegyndt måned. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har VICI Gym ret til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel. Desuden forbeholder VICI Gym sig retten til at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgangskort spærres, og medlemmet er udelukket fra alle former for træning hos VICI Gym, indtil betaling af VICI Gym’s tilgodehavende er sket, hvorefter medlemmet igen er berettiget til at benytte VICI Gym’s faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

​8. PRISÆNDRINGER
Prisændringer annonceres på hjemmesiden senest 2 uger før prisændringerne træder i kraft. Medlemmet er selv ansvarlig for at holde sig opdateret herom. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i punkt 10.

9. BEROPERIODER
Medlemskabet kan sættes i bero for minimum 1 måned og maksimum 6 måneder. Der skal ved bero periodens start angives start- og slutdato for bero perioden. Bero Perioden skal sendes til info@vicigym.dk. For hver beroperiode betales et gebyr på 50 DKK. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

10. OPSIGELSE AF MEDLEMSKABER
Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned, medmindre andet er opgivet ved indmeldelse.

Opsigelse af medlemskab kan gøres blot ved at sende en mail til info@vicigym.dk med besked om opsigelse, samt navn og medlemsnummer. Forudbetalte beløb refunderes ikke.

11. PERSONLIG TRÆNING
Ved køb af personlig træning gælder opsigelsespolitikken ''Punkt 10. Opsigelse af medlemsskaber'' IKKE. Ønsker du ikke at fortsætte personlig træning længere skal du sende en mail til info@vicigym.dk med besked om opsigelse af abonnementet personlig træning. Forudbetalte beløb refunderes ikke.

Binding

Køber du et personlig træningsforløb hos VICI Gym vil der være en binding på forløbet på 2 måneder.

Du er først i forløb når du køber et forløb med minimum 2 træningssessioner på et forløb på 1 måned.

Personlig træning uden VICI’s tilladelse

At yde personlig træning med kommercielt øjemed i VICI’s lokaler uden forudgående aftale med VICI, vil medføre bortvisning med øjeblikkelig kraft.

12. DYR
Det er ikke tilladt at medbringe dyr i centeret. Eneste undtagelse er førerhunde og servicehunde, der skal bære synlig og godkendt service vest.

13. MUSIK
Du må ikke spille musik via medbragte separate højttalere eller på din telefon.

Følg anvisninger på musikanlægget. Følg personale mundtlige anvisninger, hvis der brug for der bliver skruet ned.

14. UDSTYR
Vores udstyr skal behandles med respekt som hvis det var dit eget.

Håndvægte og stænger skal have gulvkontakt, før du slipper dem.

Husk at rydde alt løst udstyr op, efter du har brugt det. Så bliver alle glade.

15. PRIVATE GENSTANDE OG OPBEVARING
Skabe/reoler er ikke personlige og skal tømmes efter endt træning.

Opbevaring og henstilling er på eget ansvar.

Tasker, jakker og lignende hører til garderoben i receptionen og må ikke medbringes rundt i centeret.

VICI påtager sig ikke noget ansvar for de ting som opbevares i skabe/reoler.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram